Mughal Cusine-1 Mughal Cusine-2

Mughalai Polaw/ Shashi Biryani
Achari Murgh/ Haryali Chicken
Darbari Byngan & Mirchi Salan
Mughal Nan, Taftan, Sheer Mall
Shashi Raita & Revaiti Salad

Mugliai Beef/Chicken Biryani
Mughalai karahi/Darbari Qoorma
Mughal Steam chicken/Dhuwan Dar Tikka
Mughalai Finger Fish
Darbari Halwa Gajir/ Loki
Mughalai Gulab Jaman (live)
Mughalai Nan/ Taftan
Mughalai Dodhiya Nan
Salad
Darbari Raita

Mughal Cusine-3 Mughal Cusine-4

Mughalai kabab / Darbari Kabab
Mughal kachori & Tarkari with Shashi Achar
Mughalai Parathy
Aloo Bukhara Chatni
Shashi Dahi Bary
Piyyaz Chatni

Mughalai kabab / Darbari Kabab
Mughal kachori & Tarkari with Shashi Achar
Mughalai Parathy
Aloo Bukhara Chatni
Shashi Dahi Bary
Piyyaz Chatni